Kestävä tulevaisuus syntyy osaamisesta ja vaikuttavista ratkaisuista

Kestävyyskriisi on totta. Olemme tekemässä valtavia panostuksia ja luoneet yksityiskohtaisen suunnitelman, jolla vastuullisuus ja kestävä kehitys tuodaan osaksi kaikkea Metropolian toimintaa.
Lähde rohkeasti mukaan matkalle kohti muutosta, joka vaikuttaa meihin ja kauttamme koko ympäröivään maailmaan. Lue ensimmäisestä vastuullisuusraportistamme, miten etenimme kestävän kehityksen matkallamme vuonna 2021.

Metropolia 2030 - Vauhditamme muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa

Lähestymme muutosta kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti. Yli 17000 ihmisen yhteisömme vastaa puolta Savonlinnan väkiluvusta, olisimme siis Suomen 66. suurin kaupunki. Näin meillä on suuri vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden puolesta.
Yhdessä rakennettu vuoteen 2030 ulottuva tiekarttamme ohjaa toimintaamme ja asettaa kunnianhimoiset tavoitteet muutosmatkallemme.

1. Vastuullinen korkeakouluyhteisö

Oma toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää.

2. Jatkuva oppiminen

Jokainen metropolialainen on kestävän kehityksen osaaja.

3. Ratkaisut

Rakennamme yhteistyössä ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.
Metropolia on hiilineutraali
vuoteen 2030 mennessä
Oman toiminnan vastuullisuus

Vastuullinen korkeakouluyhteisö

Kestävä kehitys ohjaa kaikkea tekemistämme ja ajatteluamme. Se merkitsee meille vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta.
kampusta
opiskelijaa
neliötä
Matkalla kohti kestävää toimintaympäristöä.
Ekologinen kestävyys

Hiilineutraali Metropolia 2030

Syvennämme hiilijalanjälkilaskentaamme
2021 - 2022
Vähennämme päästöjämme systemaattisesti
2030 mennessä
Kompensoimme ne päästöt, joita emme voi täysin nollata.
SOSIAALINEN KESTÄVYYS

Vastuullinen ja ihmislähtöinen johtaminen

Viemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman arkeemme
2021 - 2022
Panostamme henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen
TALOUDELLINEN KESTÄVYYS

Kestävä kasvu

Teemme kaikki investoinnit ja hankinnat vastuullissuusperiaatteiden mukaisesti
2030
Kaikki sijoituksemme ovat vastuullisuusperiaatteiden mukaisia
2030

Tiekartta

Tiekarttamme kattaa vaikuttavimmat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kestävän kehityksen työllemme.
“Perustimme kestävän kehityksen teemoihin keskittyviä asiantuntijatiimejä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisen kestävän kehityksen verkoston - työryhmät kattavat yhdessä lähes 80 henkilöä”
Jatkuva oppiminen

Jokaisesta metropolialaisesta kestävän kehityksen osaaja

Viemme kestävän kehityksen kaikkeen koulutukseemme.
Panostamme henkilöstön kestävän kehityksen osaamiseen.
Rakennamme yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin.
Osaaminen hyötykäytössä: Myllypuron pisteessä annettu syyskuuhun 2021 mennessä
138 500 koronarokotusta
Kestävään kehitykseen suunnattujen opinnäytetöiden määrä vuonna 2020
172 kpl
Tavoitteemme

Kestävä kehitys osaksi kaikkea koulutusta

Kaikki 70 tutkintoamme on arvioitu kestävän kehityksen näkökulmasta
2023 mennessä
2021
2023
tavoite 70
Montako tutkintoa on arvioitu?
Tavoitteemme

Kestävän kehityksen tietoisuuden kasvattaminen

Vuonna 2022 jokaisella lähes tuhannella Metropolian työntekijällä on perustiedot kestävästä kehityksestä.
Tekomme

Simhe Metropolia - Supporting Immigrants in Higher Education

Vuonna 2020 tuimme 1 131 Suomessa asuvaa korkeasti koulutettua maahanmuuttajaa uraohjauksen palveluiden yksilö- ja ryhmäohjauksissa.
Metropolia on kehittänyt SIMHE-hanketta vuodesta 2016 - hankkeen piirissä olevien opiskelijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti.
Tutustu SIMHE toimintaan
2016
2017
2018
2019
2020
Tekomme

Agenda 2030- analyysityökalu

Metropolian, Headain ja Eduix Oy:n yhteistyössä kehittämä työkalu tekee näkyväksi Metropolian opetussuunnitelmien sisältöjä suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Lue lisää SDG analyysityökalusta

Tiekartta

Tiekarttamme kattaa vaikuttavimmat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kestävän kehityksen työllemme.
“Meillä jokainen opiskelija insinööristä ensihoitajaan saa viimeisimmän tiedon ja taidon mukaista oppia sekä uutta ajattelua vietäväksi yhteiskuntaan sekä yrityksiin. Emme tarjoa avaimia vain toteuttaa, vaan myös luoda ja kehittää uusia kestäviä ratkaisuja.”
Ekosysteemiyhteistyötä edistäviä alustoja kampuksilla
6 kpl
TKI-hankkeita on käynnissä vuonna 2021
101 kpl
Ratkaisut

Innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Ilmastonmuutos, liikenne, terveyspalvelut, kaupungistuminen ja rakentaminen ovat tämän hetken keskeisiä haasteita, joihin kehitämme kestäviä ratkaisuja viidessä innovaatiokeskittymässä.
Ratkaisuja luodaan innovaatio- ja tutkimustoiminnan keinoin ja yhteiskunnan eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.
Ratkaisut

Urban Farm Lab

Vuonna 2050 maailman väestöstä
yli 30 % asuu kaupungeissa
Urban Farm Lab ratkaisee kaupunkiympäristön ravitsemushaasteita kaupunkiviljelyteknologialla.
Tutustu Urban Farm Labiin
Ratkaisut

SmartLab

Rakennukset aiheuttavat yli
30 % kaikista päästöistä
SmartLab on älykotialusta, jossa uudistetaan kiinteistö- ja rakennusalaa testaamalla ja kehittämällä asumista palvelevia käyttäjäystävällisiä ratkaisuja elämänkaaren eri vaiheisiin.
Tutustu SmartLabiin
Ratkaisut

HyMy-kylä

Vuonna 2030 Suomessa on
40 % enemmän
85 vuotta täyttäneitä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa.
HyMy-kylässä luodaan yksilöllisiä hyvinvointi- ja terveyspalveluita kasvavaan tarpeeseen ikääntymisen tueksi.
Tutustu HyMy-kylään
Ratkaisut

Sohjoa Baltic robottibussit

Kaupunkiliikenteen matkojen ennustetaan lisääntyvän
100 000 000
seuraavan 10 vuoden aikana.
Sohjoa Baltic -robottibussit sähköistävät joukkoliikennettä tiheästi asutuilla alueilla.
Tutustu Sohjoa Baltic robottibusseihin

Tiekartta

Tiekarttamme kattaa vaikuttavimmat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kestävän kehityksen työllemme.

Ajankohtaista

Metropolian ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu
31.5.2022
Raportissa kerrotaan Metropolian kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisestä sekä vuoden tärkeimmistä tuloksista. Vastuullisuustyön kannalta tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kulkevat mukana koko raportin.
Lue lisää
Metropolian muutoksentekijät kestävän tulevaisuuden rakentajina
1.12.2021
UAS Journalin numerossa 04/2021 kerrotaan, miten kestävä kehitys integroitiin Metropolian strategian ytimeen ja kuvataan Metropolian kestävän kehityksen tiekartan rakentamisprosessi. Artikkeli korostaa korkeakoulujen muutosagenttien keskeistä roolia kestävän kehityksen työssä ja avaa miten estävän kehityksen työtä voidaan lähteä edistämään korkeakouluorganisaatiossa strategialähtöisesti.
Lue lisää
Kohti hiilineutraalia Metropoliaa 2030
17.05.2021
Metropolian tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius edellyttää sitä, että hiilijalanjälki lasketaan tarpeeksi kattavasti ja sitä pienennetään mahdollisimman paljon. Metropolian hiilijalanjälki on laskettu ensimmäistä kertaa.
Lue lisää

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat toimintaamme

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole meille pelkkää julkilausumaa. Olemme tunnistaneet 2030 strategiamme kannalta 8 olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja näiden pohjalta rakentaneet tiekarttamme. Katso tavoitteen kohdalta miten se näkyy arjessamme.

Kestävän kehityksen tavoitteet Metropoliassa

Seuraa kestävän kehityksen matkaamme somesta:

  • #Metropolia2030
  • #kestäväMetropolia
  • #SustainableMetropolia
  • #KestävästiAMK
Ota yhteyttä
Powered by AskKauko