Kestävä tulevaisuus syntyy osaamisesta ja vaikuttavista ratkaisuista

Kestävyyskriisi on totta. Olemme tekemässä valtavia panostuksia ja luoneet yksityiskohtaisen suunnitelman, jolla vastuullisuus ja kestävä kehitys tuodaan osaksi kaikkea Metropolian toimintaa.
Lähde rohkeasti mukaan matkalle kohti muutosta, joka vaikuttaa meihin ja kauttamme koko ympäröivään maailmaan.
Lue vastuullisuusraportistamme miten etenimme kestävän kehityksen matkallamme vuonna 2022.

Metropolia 2030 - Vauhditamme muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa

Lähestymme muutosta kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti. 18 000 ihmisen yhteisömme vastaa lähes Heinolan kaupungin välilukua ja olisimme siis Suomen 66. suurin kaupunki. Näin meillä on suuri vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden puolesta.
Yhdessä rakennettu vuoteen 2030 ulottuva tiekarttamme ohjaa toimintaamme ja asettaa kunnianhimoiset tavoitteet muutosmatkallemme.

1. Vastuullinen korkeakouluyhteisö

Korkeakouluyhteisömme toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

2. Jatkuva oppiminen

Jokainen metropolialainen on kestävän kehityksen osaaja.

3. Ratkaisut

Rakennamme yhteistyössä ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.
Metropolia on hiilineutraali
vuoteen 2030 mennessä
Oman toiminnan vastuullisuus

Vastuullinen korkeakouluyhteisö

Kestävä kehitys ohjaa kaikkea tekemistämme ja ajatteluamme. Se merkitsee meille vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta.
kampusta
opiskelijaa
neliötä
Matkalla kohti kestävää toimintaympäristöä.
0,2 % Jätteet ja jätevesi
2,5 % Liikematkustus
5,4 % Polttoaineiden
tuotanto ja siirtohäviöt
6,5 % Rakentaminen ja muu kiinteistöhuolto
8,0 % Lämmitys
21 % Hankinnat
0,1 % Muut
56 % Liikkuminen kampuksille
Ekologinen kestävyys

Hiilineutraali Metropolia 2030

Syvensimme hiilijalanjälkilaskentaamme ja käytämme vertailuvuotena (baseline) vuotta
2022
Vähennämme päästöjämme systemaattisesti
2030 mennessä
Kompensoimme ne päästöt, joita emme voi täysin nollata.
Henkilöstön moninaisuus 2022
miehiä
Henkilöstön keski-ikä
48,9 vuotta
naisia
Naisten osuus
esihenkilötehtävissä
SOSIAALINEN KESTÄVYYS

Vastuullinen ja ihmislähtöinen johtaminen

Päivitimme moninaisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmamme vuosille
2023 - 2024
Panostamme henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen
TALOUDELLINEN KESTÄVYYS

Kestävä kasvu

Teemme kaikki investoinnit ja hankinnat vastuullissuusperiaatteiden mukaisesti
2030
Kaikki sijoituksemme ovat vastuullisuusperiaatteiden mukaisia
2030

Tiekartta

Tiekarttamme kattaa vaikuttavimmat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kestävän kehityksen työllemme.
“Perustimme kestävän kehityksen teemoihin keskittyviä asiantuntijatiimejä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisen kestävän kehityksen verkoston - verkosto ja työryhmät kattavat yhdessä lähes 100 henkilöä.”
Jatkuva oppiminen

Jokaisesta metropolialaisesta kestävän kehityksen osaaja

Viemme kestävän kehityksen kaikkeen koulutukseemme.
Panostamme henkilöstön kestävän kehityksen osaamiseen.
Rakennamme yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin.
Kestävään kehitykseen suunnattujen opinnäytetöiden määrä vuonna 2022
189 kpl
Tavoitteemme

Kestävän kehityksen tietoisuuden kasvattaminen

Tavoitteenamme on, että kaikki korkeakouluyhteisömme jäsenet, niin opiskelijat kuin henkilökuntakin, ovat kestävän kehityksen osaajia.
Kaikki Metropolian tutkinto-ohjelmat tekivät kestävän kehityksen opetuksen nykytila-analyysin vuoden 2022 aikana, jotta kestävyyssisällöt saadaan integroitua kaikkeen koulutukseemme.
Metropolian henkilöstöstä 65 % suoritti kestävän kehityksen peruskurssin vuoden 2022 aikana.
Metropolia on kehittänyt SIMHE-toimintaa vuodesta 2016 - toiminnan piirissä olevien asiakkaiden määrä on kasvanut voimakkaasti.
Tutustu SIMHE-toimintaan
Tekomme

SIMHE-Metropolia - Supporting Immigrants in Higher Education in Finland

Vuonna 2022 tuimme 1335 Suomessa asuvaa korkeasti koulutettua ja korkeakoulukelpoista maahanmuuttajaa uraohjauksen palveluiden yksilö- ja ryhmäohjauksissa.
Tekomme

Agenda 2030- analyysityökalu

Metropolian, Headain ja Eduix Oy:n yhteistyössä kehittämä työkalu tekee näkyväksi Metropolian opetussuunnitelmien sisältöjä suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tiekartta

Tiekarttamme kattaa vaikuttavimmat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kestävän kehityksen työllemme.
“Meillä jokainen opiskelija insinööristä ensihoitajaan saa viimeisimmän tiedon ja taidon mukaista oppia sekä uutta ajattelua vietäväksi yhteiskuntaan sekä yrityksiin. Emme tarjoa avaimia vain toteuttaa, vaan myös luoda ja kehittää uusia kestäviä ratkaisuja.”
Ekosysteemiyhteistyötä edistäviä alustoja kampuksilla
10 kpl
TKI-hankkeita vuosittain
100 kpl
Ratkaisut

Innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Ilmastonmuutos, liikenne, terveyspalvelut, kaupungistuminen ja rakentaminen ovat tämän hetken keskeisiä haasteita, joihin kehitämme kestäviä ratkaisuja viidessä innovaatiokeskittymässä.
Ratkaisuja luodaan innovaatio- ja tutkimustoiminnan keinoin ja yhteiskunnan eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.
Ratkaisut

Urban Farm Lab

Vuonna 2050 maailman väestöstä
yli 30 % asuu kaupungeissa
Urban Farm Lab ratkaisee kaupunkiympäristön ravitsemushaasteita kaupunkiviljelyteknologialla.
Ratkaisut

SmartLab

Rakennukset aiheuttavat yli
30 % kaikista päästöistä
SmartLab on älykotialusta, jossa uudistetaan kiinteistö- ja rakennusalaa testaamalla ja kehittämällä asumista palvelevia käyttäjäystävällisiä ratkaisuja elämänkaaren eri vaiheisiin.
Ratkaisut

HyMy-kylä

Vuonna 2030 Suomessa on
40 % enemmän
85 vuotta täyttäneitä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa.
HyMy-kylässä luodaan yksilöllisiä hyvinvointi- ja terveyspalveluita kasvavaan tarpeeseen ikääntymisen tueksi.
Ratkaisut

Sohjoa Baltic robottibussit

Kaupunkiliikenteen matkojen ennustetaan lisääntyvän
100 000 000:lla
seuraavan 10 vuoden aikana.
Sohjoa Baltic -robottibussit sähköistävät joukkoliikennettä tiheästi asutuilla alueilla.

Tiekartta

Tiekarttamme kattaa vaikuttavimmat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kestävän kehityksen työllemme.
Vastuullisuusraportti 2022
10.5.2023
Metropolian toinen vastuullisuusraportti kokoaa yhteen kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisen sekä vuoden 2022 vastuullisuustyön tulokset.
Tutustu raporttiin
Metropolia edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
23.1.2023
Lue uutissarjastamme Metropolialle olennaisimmista YK:n kestävän kehityksen tavoitteista: mitä tavoitteet merkitsevät Metropoliassa ja miten olemme niitä edistäneet omassa toiminnassamme.
Tutustu artikkeliin
Metropolian ratkaisut energian säästämiseksi
10.10.2022
Metropolia on mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa vieden eteenpäin kampanjan virallisia viestejä sekä sitoutuen vaikuttavien energiatekojen tekemiseen.
Tutustu ratkaisuihin

Ajankohtaista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat toimintaamme

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole meille pelkkää julkilausumaa. Olemme tunnistaneet 2030 strategiamme kannalta 8 olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja näiden pohjalta rakentaneet tiekarttamme. Katso tavoitteen kohdalta miten se näkyy arjessamme.

Kestävän kehityksen tavoitteet Metropoliassa

Seuraa kestävän kehityksen matkaamme somesta:

#Metropolia2030
#kestäväMetropolia
#SustainableMetropolia
#KestävästiAMK
Ota yhteyttä